Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacje archiwalne

Strona główna » KOLEKTORY SŁONECZNE » Informacje archiwalne

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
 
Wkrótce rozpocznie się realizacja projektu Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Aktualnie trwają pierwsze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w ramach zadania. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy zamieszczać ważne informacje dla uczestników projektu. Adres zakładki, na której zamieszczane będą dane to:

 


Szanowni Mieszkańcy!

 

W dniach 17 – 22 września 2012 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja na potrzeby montażu systemów solarnych u osób, które dokonały wpłaty zaliczki.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie wejścia na posesję, zamknięcie psów oraz wywieszenie kartek z numerem domu w sytuacji, gdy właściciel posesji nie posiada widocznego numeru na domu lub płocie.

 


   

Zebrania Wiejskie w sprawie solarów

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich, związanych z projektem pn. Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych:

- czwartek 13 września godz. 19.00 – Siedliszowice (świetlica wiejska)

- piątek 14 września godz. 18.00 – Szypowice (świetlica wiejska)

- piątek 14 września godz. 19.30 – Kostkowice (świetlica wiejska)

- sobota 15 września godz. 17.00 – Podlesice (świetlica wiejska). Na zebranie w Podlesicach zapraszamy mieszkańców miejscowości Podlesice i Lgotka.

- sobota 15 września godz. 18.00 – Lgota Murowana (świetlica wiejska). Na zebranie w Lgocie Murowanej zapraszamy mieszkańców miejscowości Lgota Murowana i Piaseczno.

- sobota 15 września godz. 19.00 – Dzibice (świetlica wiejska)

 

- niedziela 16 września godz. 15.30 – Przyłubsko (świetlica wiejska).     
  Na zebranie w Przyłubsku zapraszamy mieszkańców miejscowości  
Przyłubsko, Huta Szklana, Siamoszyce

- niedziela 16 września godz. 17.00 – Pradła (świetlica wiejska)

- niedziela 16 września godz. 19.00 – Gołuchowice (świetlica wiejska)

 

 


INFORMACJA

Informujemy Państwa, iż w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych” uczestnicy projektu mogą dokonywać wpłat na poczet realizacji zawartych umów.

Odpłatność za prawo korzystania z zamontowanych instalacji solarnych uzależniona jest od wielkości zestawu solarnego i kształtuje się następująco:

 

 

Rodzaj zestawu solarnego

wg liczby osób

Odpłatność w kwocie brutto

Zestaw solarny 1-3

1 889,62 zł

Zestaw solarny 4-5

2 269,84 zł

Zestaw solarny 6-7

2 787,65 zł

Zestaw solarny pow. 7

2 891,48 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na poczet realizacji umów należy dokonywać wpłat zaliczek w kwocie 615,00 zł brutto, przy czym istnieje również możliwość dokonania jednorazowej wpłaty całości należności.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Szczekocinach Filia Kroczyce

07 82770002 0030 0000 4269 0051

Dowody wpłat należy wypełniać wg załączonego wzoru.

 


 

 

Szanowni Mieszkańcy

Dotyczy: uczestników projektu pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych

 

Niniejszym informuję, że w dniu 30 sierpnia 2012r. została zawarta umowa na realizację projektu z firmą WACHELKA INERGIS S.A., ul. Kisielewskiego 18/28 B, 42-215 Częstochowa, tel 34 366 91 18, fax 34 369 50 77 www.inergis.pl.

Nadzór inwestorski będzie pełnić Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PRIMEX mgr inż. Marek Łyszczarz, Al. Jana Pawła II 132, Częstochowa, tel/fax 34 324 37 78.

Koordynatorami projektu dla Państwa dyspozycji i sprawnej realizacji umowy są:

- Anna Pompka, tel 797 499 081, e-mail apompka@kroczyce.pl

- Dagmara Tokarska, tel. 517 677 316, e-mail dwojciechowska@kroczyce.pl

Do koordynatorów należy zwracać się z wszystkimi pytaniami i wątpliwościami związanymi z projektem. Kontakt osobisty jest możliwy w godzinach pracy Urzędu Gminy Kroczyce tj. 7.30 do 15.30, w pokoju nr 4 (parter), po godzinach urzędowania koordynatorzy pracują w terenie, a kontakt odbywa się telefonicznie, bądź w miejscu realizacji po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Informujemy także, że w najbliższym czasie będą zawierane aneksy do umów z mieszkańcami. Szczegóły będą omawiane na spotkaniach w sołectwach. Aneksy będzie można podpisywać w trakcie wizyt w domach lub w Urzędzie Gminy Kroczyce. Możliwe jest także ustalenie z koordynatorem innego sposobu, terminu i miejsca podpisania aneksu.

W pierwszym etapie inwestycji do Państwa domów dotrą koordynatorzy, w celu sprawdzenia czy nie uległ zmianie stan prawny lub faktyczny Państwa budynków, podpisania aneksu do umowy i sporządzenia dokumentacji fotograficznej przed realizacją projektu. Następnie przeprowadzone będą inwentaryzacje budynków i pomieszczeń, w których docelowo mają być zamontowane instalacje solarne przez pracowników firmy WACHELKA INERGIS S.A. Czynności te mają na celu ustalenie optymalnej lokalizacji urządzeń – kolektory słoneczne, zasobnik wodny, grupa pompowa. Pracownicy firmy WACHELKA INERGIS S.A. będą umawiać się z Państwem na wizytę telefonicznie lub osobiście. Czas potrzebny na inwentaryzację jednego domu to ok. 20 minut. Jednocześnie informujemy, że każdy przychodzący do Państwa pracownik musi posiadać przy sobie imienny identyfikator z pieczęcią firmy. W przypadku wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić telefonując do koordynatora.

Po zakończeniu I etapu inwentaryzacji, rozpocznie się II etap polegający na montażu instalacji solarnej (ustawienie urządzeń, podłączenie i uruchomienie). Montaż przeprowadzać będą wykwalifikowani pracownicy firmy WACHELKA INERGIS S.A. Termin rozpoczęcia montażu będzie telefonicznie lub osobiście uzgodniony na minimum 2 dni przed planowanym montaże. Na tym etapie zostaną u Państwa zamontowane kolektory słoneczne, które zostaną połączone rurowo z ustawionym w pomieszczeniu kotłowni zasobnikiem ciepłej wody oraz z grupą pompową mocowaną do ściany. Po zakończeniu montażu nastąpi odbiór instalacji przez Inspektora Nadzoru polegający na sprawdzeniu poprawnego zamontowania i pracy układu oraz sporządzeniu protokołu odbioru. Po zakończeniu odbioru, każdy z Państwa zostanie przeszkolony i otrzyma instrukcję obsługi nowo zamontowanej instalacji oraz kartę gwarancyjną.

W najbliższy czwartek tj. 6 września 2012r. o godzinie 17.00 odbędzie się pierwsze zebranie wiejskie związane z projektem. Na zebranie zapraszamy mieszkańców Kroczyc do hali sportowej przy Gimnazjum w Kroczycach.

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:
Linki
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Wyprawka szkolna 2014
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy