Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

KOLEKTORY SŁONECZNE

Strona główna » KOLEKTORY SŁONECZNE

 

 

Informacja dla użytkowników zestawów solarnych

Szanowni Państwo!


W najbliższym czasie rozpocznie się coroczny bezpłatny przegląd instalacji solarnych zamontowanych u uczestników projektu pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”. Przegląd przeprowadzany będzie przez serwisanta firmy Wachelka Inergis S.A. pana Adama Pałęgę.

 

 

Podczas przeglądu mają Państwo możliwość wymiany anody magnezowej zamontowanej w zbiorniku CWU. Jest to materiał eksploatacyjny związany z prawidłowym użytkowaniem zestawów solarnych, który nie jest objęty dofinansowaniem. W celu prawidłowego funkcjonowania zestawu solarnego oraz zbiornika zaleca się wymianę anod corocznie. Brak wymiany anody może skutkować odmową naprawy gwarancyjnej zbiornika oraz skróceniem jego żywotności.

 

 

Koszt wymiany anody przez serwisanta wyniesie 90 zł (cena brutto za anodę + usługa wymiany), po wykonaniu usługi zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana użytkownikowi. Pieniądze za wykonaną usługę prosimy przekazywać serwisantowi, który będzie wystawiał KP. W miejscach trudnodostępnych u niektórych z Państwa będzie konieczne założenie anody łańcuchowej, której koszt wyniesie 130,00 zł brutto. Istnieje również możliwość samodzielnej wymiany anody, pod nadzorem serwisu autoryzowanej firmy producenta zbiornika.

 

 


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
 
Szanowni Mieszkańcy
Dotyczy: uczestników projektu pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”
 
W związku z pojawiającymi się zapytaniami uczestników projektu w sprawie możliwości rozbudowania instalacji solarnych o dodatkowe panele słoneczne, czy elektrozawór odcinający instalację solarną od instalacji centralnego ogrzewania, informujemy, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, dopuszcza się takie modyfikacje zamontowanych zestawów solarnych przy założeniu, że modyfikacje te zostaną sfinansowane ze środków własnych.
Dopuszczalność rozbudowy zestawu solarnego ograniczona jest warunkami:
 - zastosowania takich rozwiązań technologicznych, które zapewnią uzyskanie/utrzymanie założonych we wniosku o dofinansowanie efektów i celów projektu,
- zapewnienia kontroli Beneficjenta nad prawidłowością rozbudowy instalacji w taki sposób, aby utrzymane zostały założenia projektu w okresie jego trwałości,
- zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i polskiego.
Z uwagi na powyższe, dla zachowania kontroli Beneficjenta (tj. Gminy Kroczyce) nad prawidłowością rozbudowy instalacji solarnych w okresie trwałości projektu, konieczne jest poinformowanie gminy o podjęciu decyzji o instalacji elektrozaworów, czy rozbudowie instalacji solarnej o dodatkowe panele słoneczne. Podyktowane to jest faktem, iż Gmina Kroczyce, jako beneficjent projektu, obowiązana jest przekazywać informację w tym zakresie IZ RPO WSL.


Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zakazane jest poddanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zasadniczej modyfikacji w okresie trwałości projektu, tj. w terminie 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji, rozumianej jako data ostatniej refundacji poniesionych wydatków.
Poprzez poddanie projektu zasadniczej modyfikacji należy rozumieć przede wszystkim:
- zmiany wynikające ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności,
- zmiany mające wpływ na charakter lub warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny.
Zgodnie z § 7 zawartej przez gminę z Uczestnikami Projektu umowy w razie stwierdzenia w wyniku kontroli, że Uczestnik Projektu wykorzystuje instalację stanowiącą przedmiot projektu niezgodnie z przeznaczeniem, nie wykorzystuje jej w sposób gwarantujący realizację celu projektu lub wykorzystuje ją z naruszeniem zapisów zawartej umowy (tj. np. na cele prowadzonej działalności gospodarczej lub agroturystycznej), będzie on zobowiązany do zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udzieli Państwu Referat Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji
Tel. 034 315 21 50 wewn. 25
 
 2013-09-25

 

 

PODKATEGORIE:
Linki
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Wyprawka szkolna 2014
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy