Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja do ankiety dotyczącej wyboru sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA DO ANKIETY


W dniu 1.01.2012 r. weszła w życie uchwalona w dniu 1 lipca 2011 r.  Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona radykalnie dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi przepisami gmina będzie zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy oraz uwarunkowaniami miejscowymi. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi  w gminie musi zacząć działać od 1 lipca 2013 r.  Na gminę nałożone zostały nowe obowiązki mające na celu wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowa ustawa zmienia całkowicie obowiązujący dotychczas porządek  i wprowadza zupełnie nowe rozwiązania. W nowym systemie odpady powstające na nieruchomościach będą odbierane przez przedsiębiorcę, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu ogłaszanego przez gminę. Po wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie będzie zawierał umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce dotychczas). Obowiązek ten spocznie na  gminie. Obowiązkiem gminy będzie również pobieranie od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki z tych opłat będą przeznaczone na finansowanie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa cztery metody ustalania tej opłaty. I tak opłata ta może być naliczana od :
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilości zużytej wody  na danej nieruchomości,
- powierzchni lokalu mieszkalnego lub domku letniskowego
- może również zostać określona jedna stawka opłaty dla gospodarstwa domowego.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Wysokość stawki oraz sposób jej obliczania zostanie przyjęty uchwałą rady gminy. Spośród wskazanych powyżej metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  musi być wybrana jedna. Jej wybór  stanowi istotny element wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami, ma również pomóc sprawiedliwie naliczać opłaty. Istotne znaczenie może tu mieć opinia społeczna. W związku z tym przy wyborze metody pragniemy stworzyć możliwość wypowiedzenia się w tym zakresie mieszkańcom naszej gminy. W tym celu przygotowane zostały ankiety, w których mieszkańcy mogą wskazać sposób naliczania przyszłych opłat, który ich zdaniem będzie najsprawiedliwszy, a tym samym mieć wpływ na przyjęcie sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ankiety te będą dostępne  w następujących punktach :
1.    Urząd Gminy Kroczyce  ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce
2.    Sołtys danej miejscowości

Ankietę można wypełnić również w formie elektronicznej na stronie www.kroczyce.pl

Termin wypełniania ankiet do dnia 20 maja 2012 r.
 

26

KWI

2012

2784

razy

czytano

1241/1319

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.