Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dla mieszkańców gminy Kroczyce dotycząca wypowiedzenia umów na wywóz nieczystości stałych

Urząd Gminy Kroczyce informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców przejmuje gmina.

 

W związku z powyższym przypominamy mieszkańcom gminy o konieczności rozwiązania umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie z dniem 30 czerwca 2013 r.

 

Wypowiedzenie umowy składa się:

·        osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zawierciu lub pocztą do dnia 29.03.2013 r. (uzgodniono z ZGK Zawiercie),

·        wypowiedzenie umowy*) można również złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Kroczyce lub u sołtysa wsi do dnia 25.03.2013 r.

 

Uwaga:

Nierozwiązanie umowy we wskazanym wyżej terminie  spowoduje, że od dnia 01.07.2013 r. mieszkańcy, będą opłacali za wywóz nieczystości stałych podwójną opłatę tj. do Gminy i do Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  w Zawierciu zgodnie z wcześniej zawartą umową. 

  

*) Wzór wypowiedzenia można pobrać ze strony internetowej www.kroczyce.pl, u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Kroczyce (punkt informacyjny – parter)

 

wzór wypowiedzenia do pobrania w załączniku

 

05

MAR

2013

4036

razy

czytano

1122/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.