Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W związku z przesłanym pismem Starostwa Powiatowego w Zawierciu dotyczącego szkodliwości i niebezpieczeństwa wypalania pozostałości roślinnych na gruntach rolnych informujemy, że szczególnie niebezpieczne jest wypalanie traw na miedzach, pastwiskach i łąkach przy lasach ponieważ sprzyja to powstawaniu pożarów leśnych.

Wypalanie traw jest zabronione aktami prawnymi: 
Art. 30 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) zabrania takich działań:
w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub leśniczego
  • korzystania z otwartego płomienia
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

Art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

09

KWI

2013

2443

razy

czytano

1080/1227

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.