Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacja

Strona główna » Aktualności » Informacja

 

Szanowni Mieszkańcy

 

 Dotyczy: uczestników projektu pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”

 
W związku z pojawiającymi się zapytaniami uczestników projektu w sprawie możliwości rozbudowania instalacji solarnych o dodatkowe panele słoneczne, czy elektrozawór odcinający instalację solarną od instalacji centralnego ogrzewania, informujemy, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, dopuszcza się takie modyfikacje zamontowanych zestawów solarnych przy założeniu, że modyfikacje te zostaną sfinansowane ze środków własnych.
Dopuszczalność rozbudowy zestawu solarnego ograniczona jest warunkami:
 - zastosowania takich rozwiązań technologicznych, które zapewnią uzyskanie/utrzymanie założonych we wniosku o dofinansowanie efektów i celów projektu,
- zapewnienia kontroli Beneficjenta nad prawidłowością rozbudowy instalacji w taki sposób, aby utrzymane zostały założenia projektu w okresie jego trwałości,
- zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i polskiego.
Z uwagi na powyższe, dla zachowania kontroli Beneficjenta (tj. Gminy Kroczyce) nad prawidłowością rozbudowy instalacji solarnych w okresie trwałości projektu, konieczne jest poinformowanie gminy o podjęciu decyzji o instalacji elektrozaworów, czy rozbudowie instalacji solarnej o dodatkowe panele słoneczne. Podyktowane to jest faktem, iż Gmina Kroczyce, jako beneficjent projektu, obowiązana jest przekazywać informację w tym zakresie IZ RPO WSL. 
Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zakazane jest poddanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zasadniczej modyfikacji w okresie trwałości projektu, tj. w terminie 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji, rozumianej jako data ostatniej refundacji poniesionych wydatków.
Poprzez poddanie projektu zasadniczej modyfikacji należy rozumieć przede wszystkim:
- zmiany wynikające ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności,
- zmiany mające wpływ na charakter lub warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny.
Zgodnie z § 7 zawartej przez gminę z Uczestnikami Projektu umowy w razie stwierdzenia w wyniku kontroli, że Uczestnik Projektu wykorzystuje instalację stanowiącą przedmiot projektu niezgodnie z przeznaczeniem, nie wykorzystuje jej w sposób gwarantujący realizację celu projektu lub wykorzystuje ją z naruszeniem zapisów zawartej umowy (tj. np. na cele prowadzonej działalności gospodarczej lub agroturystycznej), będzie on zobowiązany do zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udzieli Państwu Referat Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji
Tel. 034 315 21 50 wewn. 25
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

czytano: 2211 razy

autor: gmasiarek

data dodania: 2013-09-25 14:44:31

KOLEKTORY SŁONECZNE
                                 Szanowni Państwo! Przypominamy Państwu, że od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r.:   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy Kroczyce, ul. ...
więcej
Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna