Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Oferta realizacji zadania publicznego doposażenie jednostek pełniących funkcje kulturalne - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gołuchowicach

W dniu 21 marca 2014 roku w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OSP Gołuchowice złożyło do Urzędu Gminy Kroczyce ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego na:

 

 

doposażenie jednostek pełniących funkcje kulturalne – wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Gołuchowicach

 


Niniejszym zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kroczyce,

- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń,

- na stronie internetowej tj. www.kroczyce.pl.

 

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty we wskazanych miejscach, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na adres mailowy: kroczyce@kroczyce.pl

lub faxem pod nr 34 315 21 50 do 55 wew. 23 lub w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce,      
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce.

 

 

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, zostanie niezwłocznie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

24

MAR

2014

2453

razy

czytano

1023/1214

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.