Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 15 lipca 2014 roku w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OSP Dobrogoszczyce złożyło do Urzędu Gminy Kroczyce ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego na:

 

doposażenie jednostek pełniących funkcje kulturalne – zakup nagłośnienia
i wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Dobrogoszczycach.

 

Niniejszym zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam ofertę na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kroczyce,

- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń,

- na stronie internetowej tj. www.kroczyce.pl .

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty we wskazanych miejscach, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać na adres mailowy:

 

kroczyce@kroczyce.pl 
lub faxem pod nr 34 315 21 50 do 55 wew. 23 lub w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce,      
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce.


Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, zostanie niezwłocznie zawarta umowa
o wsparcie realizacji zadania publicznego.

16

LIP

2014

2316

razy

czytano

1043/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.