Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Akcja „Zima” na drogach na terenie Gminy Kroczyce

Trwa zimowa aura. Przez najbliższe miesiące będziemy się zmagać z śniegiem, błotem pośniegowym i śliską nawierzchnią. Aby zminimalizować negatywne skutki zimy przedstawiamy poniżej kilka ważnych informacji.

Do kogo dzwonić w sprawie odśnieżania dróg?

Na terenie Gminy Kroczyce  są cztery kategorie dróg:

1. Drogi krajowe:

Droga DK-78

Informujemy, że biegnąca przez naszą gminę Droga Krajowa nr 78 relacji Siewierz - Szczekociny przebiegająca przez Lgotę Murowaną, Kroczyce, Siemięrzyce, Pradła obsługiwana jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach https://www.gddkia.gov.pl/pl/21/mapa-warunkow-drogowych...

Za odśnieżanie drogi krajowej odpowiada Obwód Drogowy Nr 3 w Szczekocinach

  • Numer telefonu: 34 - 355 70 05

tel.: centr. 32 258 62 81, 32 672 34 27, 67 093 07, dyżur całodobowy: 32 259 67 06.

 

2. Drogi wojewódzkie:

Droga DW 792

Droga DW 794

 

Informujemy, że biegnąca przez naszą gminę droga DW 792 relacji Żarki – Kotowice – Kroczyce przebiegająca przez sołectwa: Podlesice- do skrzyżowania w Kroczycach obsługiwana jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

 

Za odśnieżanie drogi DW 792 odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
tel.034 /314-83-04 lub 314-89-96, Fax.034 / 314-83-04

 

Informujemy, że biegnąca przez naszą gminę droga DW 794 relacji Koniecpol –Lelów – Pradła –Pilica – Wolbrom – Skała przebiegająca przez sołectwa: Biała Błotna i Pradła, obsługiwana jest przez  Centrum Usług Wspólnych Zawiercie – Zespół ds. Remontów i Napraw w Szczekocinach 
Numer telefonu: 34 355 70 05

 

3. Drogi powiatowe:

Informujemy, że biegnące przez naszą gminę Kroczyce drogi powiatowe przebiegające przez sołectwa: Przyłubsko, Huta Szklana, Siedliszowice, Siamoszyce, Kostkowice, Dzibice, Dobrogoszczyce, Piaseczno, Lgotę Murowaną oraz w Kroczycach przez ul. Jana Pawła II-go orazul. Batalionów Chłopskich obsługiwana jest przez Centrum Usług Wspólnych Zawiercie – Kądzielów.

  • Numer telefonu: 32 67 219 09 oraz 570 744  562

 

4. Drogi gminne :

Informujemy, że drogi gminne i obsługiwane są przez Gminę Kroczyce.

Numery telefonów: tel. kom. 797 673 477; tel. stacjonarny 34 315 21 50 do 5, wewn. 30, e-mail: pbugaj@kroczyce.pl

 

Wszystkie uwagi o występujących zagrożeniach można również kierować do sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Kto jest odpowiedzialny za czystość chodnika – gmina czy właściciel posesji?

Urząd Gminy w Kroczycach przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku niezwłocznego  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów, jak również do usuwania sopli  i nawisów ze śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

Powyższy obowiązek wynika z ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1439).

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy w tym dzieci chodzących do szkoły, bardzo proszę o bieżące utrzymanie chodników i ich odśnieżanie.

 

08

LUT

2021

547

razy

czytano

543/1372

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.