Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze działający w Urzędzie Gminy w Kroczycach informuje, że od dnia 25 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany w programie Czyste Powietrze.

Od dnia 25 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90% wsparcia. Oznacza to, że maksymalnie kwota dotacji  może wynieść  69 000 zł. 

Najważniejsze ze zmian, które  obowiązują w III części programu Czyste Powietrze, czyli od 25 stycznia 2022 to:

  • uwzględnienie możliwości finansowania z Czystego Powietrza, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
  • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu Czyste Powietrze,
  • usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji,
  • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa. 

UWAGA !

Osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Dla mieszkańców Gminy Kroczyce zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach ul. Kościuszki 29 (budynek dawnej Szkoły Podstawowej).

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków nowobudowanych.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy  w Kroczycach można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinasowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” jak również złożyć wniosek o dofinasowanie.

 

11

LUT

2022

601

razy

czytano

284/1257

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.