Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dofinansowanie usuwania azbestu dla gospodarstw rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o objecie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.  Wnioski należy składać w dniach od 17 października 2022r. do 15 listopada 2022r. w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/ .

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.
  o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 933  z poźn. zm.),
 • przyznano im płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015r.
  o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objecie wsparciem,

jeżeli:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
 • mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003r.
  o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2001)
 • są pełnoletnie.

Czego dotyczy dofinansowanie i na jakie przedsięwzięcia może być udzielone ?

Dofinansowanie udzielane jest na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest, w tym również na zakup oraz montaż nowego pokrycia dachowego wolnego od azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Wsparcia będą udzielane na przedsięwzięcia:

 • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
 • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia
  31 grudnia 2025r.,
 • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
 • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
 • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.  

Nabór wniosków jest realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji
i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania znajdą Państwo wchodząc w poniższy link: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2022-17-pazdziernik--15-listopad

13

PAŹ

2022

406

razy

czytano

210/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.