Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja w sprawie sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Kroczyce

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz dużemu zainteresowaniu zakupem tańszego węgla za pośrednictwem samorządu, informuję, że Gmina Kroczyce przystępuje do programu preferencyjnej sprzedaży węgla (paliwa stałego) dla swoich mieszkańców.

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla będą mogły składać wnioski o jego zakup w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. T. Kościuszki 29 w godzinach pracy ośrodka.

Nabór wniosków rozpocznie się 10 listopada 2022r.

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kroczyce www.kroczyce.bip.jur.pl  oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach.

Informujemy, że Gmina Kroczyce będzie sprzedawać paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. Do tej ceny nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Trwają negocjacje ceny z podmiotami, które będą dokonywały sprzedaży w imieniu gminy  na rzecz mieszkańców. W najbliższym czasie zostaną podane do wiadomości lokalizacje składów współpracujących z gminą.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła zakupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego taka osoba będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023r.

Wraz z wnioskiem wymagane będzie oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Celem dotarcia do szerszego grona odbiorców, wszelkie informacje będą także publikowane na naszej stronie internetowej www.kroczyce.pl oraz Facebooku Gminy Kroczyce.

08

LIS

2022

968

razy

czytano

262/1319

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.