Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja o konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Gminy Kroczyce dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo!

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Kroczyce w sprawie:

  1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej,
  2. ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat propozycji i  rozwiązań zawartych w przedmiotowych uchwałach.

Konsultacje są prowadzone poprzez umieszczenie projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy głoszeń Urzędu Gminy Kroczyce.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez złożenie wypełnionych formularzy konsultacji.


Opinie do projektów uchwał można składać od dnia  5 grudnia 2022 r. do dnia
12 grudnia 2022 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Urząd Gminy Kroczyce, 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, adres e-mail: kroczyce@kroczyce.pl.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Monika Gajecka, tel. (34) 315 21 50-5 wew. 27.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach .

 

Kroczyce, dnia 2022-11-28

Wójt Gminy Kroczyce

28

LIS

2022

619

razy

czytano

252/1319

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.