Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Kroczyce

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie: „Ekologia  i  ochrona  zwierząt  oraz ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  –  poprawa bytowania wolno żyjących kotów na terenie Gminy Kroczyce”.

 

 1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 8 000,00 zł.
 2. Dotacja obejmuje dofinansowanie organizacji przedsięwzięć w zakresie:  Ekologia  i  ochrona  zwierząt  oraz ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  –  poprawa bytowania wolno żyjących kotów na terenie Gminy Kroczyce”. Zadanie obejmuje działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ochroną
  i otoczenie opieką m.in. poprzez takie czynności jak:
 1. opieka lekarsko – weterynaryjna wolno żyjących kotów wymagających leczenia,
 2. sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów,
 3. zakup, pozyskiwanie i rozprowadzanie karmy (poprzez społecznych karmicieli kotów) dla wolno żyjących kotów.
 1. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz które posiadają siedzibęi działają na terenie gminy Kroczyce.
 2. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Kroczyce.
 3. Dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z celem, efektywnie, oszczędnie i terminowo przy nadzorze i kontroli organu przyznającego dotację; warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej rzetelnych danych, które umożliwią prawidłową ocenę.
 4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2024 r.
 5. Warunki realizacji zadania: poprawa bytowania wolno żyjących kotów (w szczególności kotów) na terenie Gminy Kroczyce.
 6. Składanie ofert: warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w terminie do 24 maja 2024 r. Oferta winna być kompletna i przedstawiona na druku stanowiącym załącznik do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).

Poniżej w załączeniu edytowalny wzór ofery oraz treść ogłoszenia.

30

KWI

2024

183

razy

czytano

82/1356

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.