Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Kroczyce, dn. 27.05.2024r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

Znak sprawy: UG-V.524.00001.2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 609 z późń. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały 425/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

ogłaszam nabór do komisji konkursowej

1. Celem powołania komisji jest opiniowanie złożonej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia na zadanie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących kotów na terenie Gminy Kroczyce”.
2. Zgłoszenia dokonują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Z udziału w komisji wyłącza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.
4. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.
5. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 31.05.2024 r. na adres:
Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl lub mwojciechowska@kroczyce.pl
6. W zgłoszeniu należy podać dane podmiotu zgłaszającego oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszanej.
7. Spośród zgłaszanych kandydatów Wójt Gminy Kroczyce powoła osoby, których poprawne zgłoszenia wpłynęły do Urzędu Gminy Kroczyce.
8. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
 

27

MAJ

2024

102

razy

czytano

69/1356

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.