Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Podtytuł: Celem powołania komisji jest opiniowanie złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne, uczestnictwo w festiwalach, przeglądach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Kroczyce, dn. 24.06.2024 r.

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

 

Znak sprawy: UG-V.524.00002.2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 609 z późń. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr 425/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

ogłaszam nabór do komisji konkursowej

Celem powołania komisji jest opiniowanie złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne, uczestnictwo w festiwalach, przeglądach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

 

  1. Zgłoszenia dokonują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  2. Z udziału w komisji wyłącza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

  3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.

  4. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia o naborze na adres:

Urząd Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

  1. W zgłoszeniu należy podać dane podmiotu zgłaszającego oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszanej.

  2. Spośród zgłaszanych kandydatów Wójt Gminy Kroczyce powoła osoby, których poprawne zgłoszenia wpłynęły do Urzędu Gminy Kroczyce.

  3. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

24

CZE

2024

58

razy

czytano

35/1356

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.