Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Stypendium: "Śląskie. Inwestujemy w talenty - II edycja"

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres od 15 września 2016 r. do 21 październik 2016 r.

Szczegółowe kryteria poniżej (czytaj więcej), na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl/ lub u pedagoga szkolnego.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

 Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do miejsca wskazanego powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 21 października 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

a) uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;

b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;

w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz co najmniej 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 wynik winien wynosić co najmniej 97,5% możliwych do uzyskania punktów (tj.39 punktów);

- w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz co najmniej 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

b) zmodyfikowano kryterium podstawowe dotyczące niepobierania innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych. W czasie trwania roku szkolnego 2016/2017 w ramach kryterium obowiązkowego dopuszcza się możliwość otrzymywania przez ucznia w roku szkolnym 2016/2017 innego wsparcia stypendialnego, do kwoty nie przekraczającej 1 180,00 zł;

c) zmodyfikowano postanowienia dotyczące opiekunów dydaktycznych stypendystów. W celu poprawy efektywności wykonywanej przez opiekunów pracy postanowiono, że jedna osoba może objąć opieką maksymalnie siedmiu uczniów.

 

 

Uwaga! Stypendium może otrzymać jedynie osoba, która spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej, w tym również kryterium dotyczące wymaganego wyniku ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

Swoje szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych: a) uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (...);

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

c) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu zewnętrznego w roku 2014, dodatkowe punkty zostaną przyznane, jeśli uczeń uzyskał 100% możliwych do zdobycia punktów (tj. 40 pkt).

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2016/2017. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. września 2016 r. do czerwca 2017 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją  projektową na stronie : http://efs-stypendia.slaskie.pl/

09

WRZ

2016

1860

razy

czytano

886/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.