Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Urząd Gminy w Kroczycach informuje, że od 1  do 15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Kroczyce.

Wnioski można pobrać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy przy ul. Sienkiewicza 7 lub ze strony internetowej www.kroczyce.pl

Wypełnione  wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód  należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Kroczyce.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł.

Przyjmowane będą tylko wnioski

wraz z pełnym kompletem dokumentów!

 

Do wniosku o stypendium szkolne należy załączyć wszystkie zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (miesiąc sierpień)  niezbędne do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, tj.:

 

1. zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości dochodu netto z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

2. decyzja lub odcinek od pobieranej emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego;

3. zaświadczenie właściwego organu gminy lub  nakaz płatniczy za rok bieżący lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych. Z jednego ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00zł;

4. decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj.  zasiłki  rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki celowe  i okresowe;

5. w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba bezrobotna zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

6. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej;

7. aktualny wyrok sądu oraz przekaz lub przelew dokumentujący wysokość pobieranych lub płaconych alimentów;

8. oświadczenie członków rodziny o wysokości innego dochodu, tj. praca dorywcza i praca za granicą– (oświadczenie jest załączone do wniosku);

9. w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczenie się z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art.8 ust 5-8 ustawy o pomocy  społecznej.

Przypominamy  o zbieraniu imiennych rachunków/faktur na zakup artykułów szkolnych.

 

W roku szkolnym 2017/2018 wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego obowiązują:

•             rachunki za książki - od czerwca 2017r.

•             rachunki za artykuły szkolne, ubiór sportowy -  od lipca 2017r. 

•             abonament internetowy i bilety miesięczne  – od września 2017 do czerwca 2018r.

 

Poniżej wniosek do pobrania

21

SIE

2017

1671

razy

czytano

801/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.