Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Ogłoszenie o stypendiach szkolnych

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o stypendiach szkolnych

Urząd Gminy w Kroczycach informuje, że od 1  do 15 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Kroczyce.

Wnioski można pobrać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy przy ul. Sienkiewicza 7 lub ze strony internetowej www.kroczyce.pl

Wypełnione  wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód  należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Kroczyce.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł.

Przyjmowane będą tylko wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów!

 

Do wniosku o stypendium szkolne należy załączyć wszystkie zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (miesiąc sierpień)  niezbędne do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, tj.:

1. zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości dochodu netto z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

2. decyzja lub odcinek od pobieranej emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego;

3. zaświadczenie właściwego organu gminy lub  nakaz płatniczy za rok bieżący lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych. Z jednego ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00zł;

4. decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj.  zasiłki  rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki celowe  i okresowe;

5. w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba bezrobotna zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

6. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej;

7. aktualny wyrok sądu oraz przekaz lub przelew dokumentujący wysokość pobieranych lub płaconych alimentów;

8. oświadczenie członków rodziny o wysokości innego dochodu, tj. praca dorywcza i praca za granicą– (oświadczenie jest załączone do wniosku);

9. w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczenie się z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art.8 ust 5-8 ustawy o pomocy  społecznej.

Przypominamy  o zbieraniu imiennych rachunków/faktur na zakup artykułów szkolnych.

 

W roku szkolnym 2018/2019 wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego obowiązują:

•             rachunki za książki - od czerwca 2018r.

•             rachunki za artykuły szkolne, ubiór sportowy -  od lipca 2018r. 

•             abonament internetowy i bilety miesięczne  – od września 2018 do czerwca 2019r.

 

Poniżej wniosek do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

czytano: 637 razy

autor: kroczyce.pl

data dodania: 2018-08-28 14:30:08

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna