Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Mając na uwadze trudną sytuację podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na terenie Gminy Kroczyce oraz identyfikując się z problemami i dylematami, z jakimi stykają się przedsiębiorcy w ostatnich tygodniach, podjęliśmy decyzję, aby w naszej Gminie wprowadzić rozwiązania lokalne, których celem jest m.in. ochrona przedsiębiorców przed skutkami epidemii koronawirusa.

W dniu 27 kwietnia 2020r., korzystając ze swoich kompetencji, Rada Gminy Kroczyce podjęła uchwałę nr 127/XVII/2020 w sprawie wprowadzenia w 2020 roku zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (link do uchwały).

Na jej podstawie przedsiębiorcom, będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kroczyce, przysługiwać będzie pomoc publiczna w formie następujących ulg:

1. zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020r.

 • Ulga ta dotyczy gruntów, budynków i budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których, na podstawie przepisów wskazanych w uchwale, dotknęły ograniczenia i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy następujących działalności:
 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w PKD w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w PKD w podklasie 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0),
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30),
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z),
 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z),
 • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 

 • Na podstawie tej ulgi osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienie z płatności II raty podatku za 2020 r. a osoby prawne mogą uzyskać zwolnienie z płatności raty IV, V i VI podatku za 2020 r.
 • Warunkiem skorzystania z ulgi jest brak zaległości w podatku od nieruchomości za okres do marca 2020r.
 • W sytuacji, gdy uprawnieni podatnicy uregulowali już raty, o zwolnienie z których mogą się ubiegać, wówczas - na ich pisemny wniosek -kwoty te zostaną zarachowane na poczet przyszłych płatności lub mogą zostać zwrócone na rachunek bankowy podatnika
 • Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorcy powinni wykazać zwolnienie poprzez złożenie korekty dokumentów podatkowych:

informacji IN-1 - osoby fizyczne:
IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

deklaracji DN-1 – osoby prawne:
DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

oraz złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (dostępny tutaj).

NIE SĄ WYMAGANE ŻADNE DOKUMENTY FINANSOWE, ZAŚWIADCZENIA, WYLICZENIA STOPNIA ZMNIEJSZENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ itp.

 

2. odroczenie do 30 września terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku

 • z ulgi tej mogą skorzystać wszyscy pozostali  podatnicy  podatku od nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kroczyce, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • oznacza ona, że bez żadnych konsekwencji finansowych:
 • osoby fizyczne II ratę podatku za 2020 r. będą mogły zapłacić do 30 września 2020r.
 • osoby prawne raty V i VI podatku za 2020 r. będą mogły zapłacić do 30 września 2020 r.
 • Warunkiem skorzystania z ulgi jest brak zaległości w podatku od nieruchomości za okres do marca 2020r.
 • aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorcy powinni:
 • złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (dostępny tutaj).
 • złożyć oświadczenie (dostępne tutaj)

 

NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, NIE SĄ WYMAGANE ŻADNE DOKUMENTY FINANSOWE, ZAŚWIADCZENIA, WYLICZENIA STOPNIA ZMNIEJSZENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ itp.

 

Niezbędne dokumenty, tj. korekty deklaracji DN - 1 i informacji IN – 1, formularze i oświadczenia można dostarczyć do organu podatkowego w jeden z następujących sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce
 • złożyć go za pośrednictwem platformy EPUAP
 • do czasu obowiązywania ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów - wrzucić do skrzynki podawczej, znajdującej się  w Strefie Obsługi Interesanta w przedsionku Urzędu, a po zniesieniu ograniczeń – osobiście w siedzibie UG Kroczyce.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt: tel. 34 315 21 50 (wew. 31), mail: kroczyce@kroczyce.pl

27

KWI

2020

1494

razy

czytano

601/1319

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.