Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

LOKALNE ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Strona główna » Aktualności » LOKALNE ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Mając na uwadze trudną sytuację podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na terenie Gminy Kroczyce oraz identyfikując się z problemami i dylematami, z jakimi stykają się przedsiębiorcy w ostatnich tygodniach, podjęliśmy decyzję, aby w naszej Gminie wprowadzić rozwiązania lokalne, których celem jest m.in. ochrona przedsiębiorców przed skutkami epidemii koronawirusa.

W dniu 27 kwietnia 2020r., korzystając ze swoich kompetencji, Rada Gminy Kroczyce podjęła uchwałę nr 127/XVII/2020 w sprawie wprowadzenia w 2020 roku zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (link do uchwały).

Na jej podstawie przedsiębiorcom, będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kroczyce, przysługiwać będzie pomoc publiczna w formie następujących ulg:

1. zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020r.

 • Ulga ta dotyczy gruntów, budynków i budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których, na podstawie przepisów wskazanych w uchwale, dotknęły ograniczenia i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy następujących działalności:
 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w PKD w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w PKD w podklasie 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0),
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30),
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z),
 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z),
 • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 

 • Na podstawie tej ulgi osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienie z płatności II raty podatku za 2020 r. a osoby prawne mogą uzyskać zwolnienie z płatności raty IV, V i VI podatku za 2020 r.
 • Warunkiem skorzystania z ulgi jest brak zaległości w podatku od nieruchomości za okres do marca 2020r.
 • W sytuacji, gdy uprawnieni podatnicy uregulowali już raty, o zwolnienie z których mogą się ubiegać, wówczas - na ich pisemny wniosek -kwoty te zostaną zarachowane na poczet przyszłych płatności lub mogą zostać zwrócone na rachunek bankowy podatnika
 • Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorcy powinni wykazać zwolnienie poprzez złożenie korekty dokumentów podatkowych:

informacji IN-1 - osoby fizyczne:
IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

deklaracji DN-1 – osoby prawne:
DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

oraz złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (dostępny tutaj).

NIE SĄ WYMAGANE ŻADNE DOKUMENTY FINANSOWE, ZAŚWIADCZENIA, WYLICZENIA STOPNIA ZMNIEJSZENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ itp.

 

2. odroczenie do 30 września terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku

 • z ulgi tej mogą skorzystać wszyscy pozostali  podatnicy  podatku od nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kroczyce, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • oznacza ona, że bez żadnych konsekwencji finansowych:
 • osoby fizyczne II ratę podatku za 2020 r. będą mogły zapłacić do 30 września 2020r.
 • osoby prawne raty V i VI podatku za 2020 r. będą mogły zapłacić do 30 września 2020 r.
 • Warunkiem skorzystania z ulgi jest brak zaległości w podatku od nieruchomości za okres do marca 2020r.
 • aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorcy powinni:
 • złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (dostępny tutaj).
 • złożyć oświadczenie (dostępne tutaj)

 

NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, NIE SĄ WYMAGANE ŻADNE DOKUMENTY FINANSOWE, ZAŚWIADCZENIA, WYLICZENIA STOPNIA ZMNIEJSZENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ itp.

 

Niezbędne dokumenty, tj. korekty deklaracji DN - 1 i informacji IN – 1, formularze i oświadczenia można dostarczyć do organu podatkowego w jeden z następujących sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce
 • złożyć go za pośrednictwem platformy EPUAP
 • do czasu obowiązywania ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów - wrzucić do skrzynki podawczej, znajdującej się  w Strefie Obsługi Interesanta w przedsionku Urzędu, a po zniesieniu ograniczeń – osobiście w siedzibie UG Kroczyce.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt: tel. 34 315 21 50 (wew. 31), mail: kroczyce@kroczyce.pl

czytano: 603 razy

autor: kroczyce.pl

data dodania: 2020-04-27 14:33:02

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna