Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2010/2021

Uprzejmie informujemy, że 13 sierpnia 2020 r. została podjęta uchwała Rady Gminy Kroczycach Nr 145/XX/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kroczyce na rok szkolny 2020/2021 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Powyższe wynika z wprowadzonych zmian do ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) dotyczących sposobu rozliczania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, które wskazują gminę jako organ określający na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie.
Nowy wzór wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły dostępny jest Referacie Oświaty Urzędu Gminy Kroczyce oraz na stronie internetowej.

Szanowni Państwo, przypominamy o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną. Wypełnione wnioski można podpisać za pomocą profilu zaufanego i przesłać na adres referatoswiaty@kroczyce.pl  lub przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informujemy również, że jedynymi uprawnionymi do złożenia wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola są rodzice i prawni opiekunowie dziecka. Przyznanie dowozu możliwe jest jedynie na podstawie wypełnionego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

02

WRZ

2020

912

razy

czytano

488/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.