Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Aktualizacja wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

Uwaga przedsiębiorco!
Aktualizacja wpisów do ewidencji działalności gospodarczejInformujemy, że z dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i  Informacja o Działalności  Gospodarczej (w skrócie CEIDG).
 
CEIDG będzie prowadzona przez Ministra Gospodarki w systemie teleinformatycznym. W systemie tym, będą rejestrować się wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 
Dotychczasowe organy ewidencyjne (burmistrz, wójt) są zobowiązane do przeniesienia do CEIDG danych przedsiębiorców, którzy po 1 lipca 2011 r. są aktualnie zarejestrowani w ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy to również przedsiębiorców, którzy mają działalność zawieszoną). Przeniesienie danych musi nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.
 
W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców o sprawdzenie wpisów do ewidencji. Jeśli ostatni wpis (lub zmiana) wydany był przed 2008 r., to przedsiębiorca powinien dokonać aktualizacji danych m.in. określenia  przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), uzupełnienia wpisu o numer NIP.
W przypadku trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, wpis powinien być wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej.
 
Uaktualnienie wpisu lub wykreślenie wpisu może być dokonane na podstawie wniosku  CEIDG-1 złożonego przez przedsiębiorcę w tutejszym urzędzie: osobiście lub listem poleconym (wówczas podpis przedsiębiorcy musi być potwierdzony notarialnie).
 
Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji - pok. 8 I piętro tel. 34 3152150 do 5 wew. 30 w godzinach 7.30-15.00.

13

WRZ

2011

3135

razy

czytano

1207/1257

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.