Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Uwaga! Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu informuje

W związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2020r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z pandemią COVID-19*

 1. Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy:
  9 grudnia 2019r. a 8 marca 2020r.
  zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pod warunkiem złożenia do 8 marca 2020 r. wniosku o ponowne wydanie orzeczenia.
 2. Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020r.
  zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bez konieczności złożenia ponownego wniosku.
  Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 3. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminach wskazanych w pkt. 1 i 2
  zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Art. 15h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

22

PAŹ

2020

247

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.