Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

Projekt polega na adaptacji budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach. W ramach projektu uruchomione zostaną :
- Centrum informacji turystyczno – kulturalnej,
- Galeria,
- Sala wielofunkcyjna.

Zrealizowane zostaną prace: remontowo – adaptacyjne (w tym instalacja wodociągowa, instalacje elektryczne i techniczne wewnętrzne), zakupione i zainstalowane zostaną urządzenia wizyjne, foniczne oraz system sterowania salą. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie dodatkowego centrum informacji turystycznej, galerii, pomieszczeń socjalnych oraz sali wielofunkcyjnej

 

            W dniu 27 października 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu IV „Kultura”, działanie 4.1.„Infrastruktura kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zgodnie z umową Gmina Kroczyce otrzyma dofinansowanie na realizację projektu:

85% - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 tj.: 752 239,04 PLN

15% - środki własne Gminy tj.: 132 748,07 PLN

koszty niekwalifikowane -środki własne gminy -  94 808,89 PLN

Łączny koszt przedsięwzięcia: 979 796,00 PLN

 

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla realizacji przedsięwzięć kulturalnych realizowanych na terenie Gminy Kroczyce, co przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz spowoduje rozwój społeczny Gminy.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla realizacji przedsięwzięć kulturalnych realizowanych na terenie Gminy Kroczyce, co przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz spowoduje rozwój społecznych Gminy. Cele ogólne/pośrednie projektu to:

  1. Stworzenie dogodnych warunków dla realizacji przedsięwzięć kulturalnych, które już obecnie odbywają się na terenie Gminy Kroczyce, ale także tych, które z inicjatywy lokalnej społeczności czy władz samorządowych mogą zostać podjęte w przyszłości.
  2. Utworzenie dobra publicznego – uzyskanie atrakcyjnej, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, spełniających wymogi obiektu użyteczności publicznej.
  3. Podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców Gminy poprzez:

- stworzenie miejsca, gdzie lokalni artyści będą mogli prezentować swoje dzieła (chodzi tutaj zarówno o dzieła materialne jak i np. twórczość muzyczna);
- stworzenie dogodnych warunków do obcowania przedmiotami będącymi efektem lokalnej twórczości;
- stworzenie warunków do poszerzania wiedzy na temat lokalnych tradycji;
- stworzenie warunków do organizacji zebrań, różnego rodzaju szkoleń.

  1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez poszerzenie oferty kulturalnej.
  2. Usprawnienie procesu pozyskiwania informacji na temat atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie Gminy. Przyczyni się do tego bezpośrednio uruchomienie Centrum informacji turystyczno-kulturalnej, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać kompleksową informację na temat Gminy oraz jej oferty turystyczno-kulturalnej.
  3. Uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Lokalni artyści będą mieli możliwość prezentowania swoich prac, co przyczyni się do zintensyfikowania ich działań twórczych, natomiast mieszkańcy Gminy oraz turyści będą mogli skorzystać z szeregu atrakcji oferowanych przez Dom Kultury.
  4. Poprawa walorów estetycznych Gminy poprzez remont budynku byłej remizy strażackiej.

Wzmocnienie procesów integracyjnych wśród społeczności lokalnej. Wsparcie lokalnych tradycji oraz twórczości umożliwi kultywowanie pamięci o historii obszaru. Jest to ważne szczególnie dla osób młodych, które często zapominają o korzeniach oraz o przodkach. Zachowanie pamięci o lokalnych tradycjach nie tylko kreuje procesy integracji między ludźmi, ale także umożliwia identyfikację społeczeństwa z danym obszarem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.