Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce (2023/2024)

Zadanie pn.: "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce" dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Wysokość promesy przyznanej dla Gminy Kroczyce wynosi: 5 842 500,00 PLN

Zadanie jest dofinansowane w ramach II Naboru Polskiego Ładu.

Przedmiotem w/w zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacja na podstawie tychże dokumentacji robót budowlanych i wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zakres zamówienia obejmuje budowę w miejscowości Podlesice ciągu kanalizacji głównej o długości ok. 900 m, przyłączy kanalizacyjnych (ok. 150 m), sieci wodociągowej (ok. 900 m), przyłączy wodociągowych ze studniomierzami (ok. 200 m) oraz budowy drogi na odcinku ok. 900 m oraz budowy drogi wraz z ścieżką rowerową od Podlesic do Morska o łącznej długości ok. 1200 m.

Wykonawcą zadania została firma ALFA Bożena Habrajska, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
Cena oferty brutto: 6 150 000,00 zł brutto

Nadzór nad inwestycją sprawuje INWEST- SERWIS Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie

Wysokość nadzoru wyniesie: 37 710,00 zł brutto

 

 

 

Zdjęcie: Tablica informacyjna- Podlesicie

 

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.