Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

                     http://www.delta.net.pl/media//Przetargi%20UE%20pliki%20do%20pobrania/LOGA%20DOTACJE%20AKTUALNE%20-%20Kopia.jpg

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,

Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”,
działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”,
Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Kroczyce
Cel projektu: Wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.
Głównym założeniem projektu jest kontynuacja działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce.

Planowane efekty:
- wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i długości 3 367,60 mb,
- wybudowanie odcinka kanalizacji tłocznej o średnicy 90 mm i długości 712,20 mb,
- wybudowanie odcinka kanalizacji ciśnieniowej o średnicy  50 mm i długości  60,0 mb,
- wybudowanie odcinka kanalizacji ciśnieniowej o średnicy  40 mm i długości  132,40 mb,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych  grawitacyjnych o średnicy 160 mm i długości 839,60 mb,
- wykonanie przepompowni ścieków w ilości 1 szt.,
- wykonanie przydomowych przepompowni w ilości 7 szt.
- wykonanie przyłączy domowych w ilości 135 szt.
- wykonanie sieci wodociągowej o długości 560 mb,
- wybudowanie przyłączy wodociągowych o długości 309,50 mb.

Wartość projektu: zgodnie z zawartą w dniu 10 października 2019 r. umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 8 581 395,35 zł.

Wkład funduszy Europejskich: zgodnie z zawartą w dniu 10 października 2019 r. umową o dofinansowanie kwota dofinansowania wynosi 3 000 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: Zakończenie realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewidziane jest w terminie do dnia 30.09.2021.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania
W dniu 10 października 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Powszechny spis rolny 2020

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.