Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

                     http://www.delta.net.pl/media//Przetargi%20UE%20pliki%20do%20pobrania/LOGA%20DOTACJE%20AKTUALNE%20-%20Kopia.jpg

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,

Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”,
działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”,
Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Kroczyce
Cel projektu: Wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.
Głównym założeniem projektu jest kontynuacja działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce.

 

Planowane efekty:
- wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i długości 3 367,60 mb,

- wybudowanie odcinka kanalizacji tłocznej o średnicy 90 mm i długości 712,20 mb,

- wybudowanie odcinka kanalizacji ciśnieniowej o średnicy  50 mm i długości  60,0 mb,

- wybudowanie odcinka kanalizacji ciśnieniowej o średnicy  40 mm i długości  132,40 mb,

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych  grawitacyjnych o średnicy 160 mm i długości 839,60 mb,

- wykonanie przepompowni ścieków w ilości 1 szt.,

- wykonanie przydomowych przepompowni w ilości 7 szt.

- wykonanie przyłączy domowych w ilości 135 szt.

- wykonanie sieci wodociągowej o długości 560 mb,

- wybudowanie przyłączy wodociągowych o długości 309,50 mb.

 

Efekty zrealizowane:

-Długość kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach etapu II wynosi łącznie 5 450,00 mb.

-Kanalizacja grawitacyjna ⌀200- łącznie: 3359,40 mb

-Kanalizacja tłoczna ⌀ 90- 712,20 mb -pompownia ścieków P1- 1 szt.

-Kanalizacja ciśnieniowa ⌀ 40-50- łącznie 198,15 mb

- Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne- łącznie 1180,25 mb

Łączna długość kanalizacji sanitarnej- 5 450,00 mb

-Sieć wodociągowa- łącznie 595,90 mb

-Przyłącza wodociągowe- łącznie: 287,05 mb

 

Roboty wykonywane były w okresie od 18.03.2020r. do 30.07.2021r.

 

Wartość projektu:

-całkowita wartość projektu:            6 541 017,17 PLN brutto

-wydatki kwalifikowane:                    5 017 634,47 PLN

 

Wkład funduszy Europejskich: Dofinansowanie w ramach RPO WSL         4 264 989,30 zł.

 

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania
W dniu 10 października 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

Tablica informacyjna ul. Kopernika

 

Tablica informacyjna ul. Topolowa

 

Tablica informacyjna Urząd Gminy Kroczyce

 

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.