Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

W listopadzie 2014 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej Kroczyce, ul. Marianka - Siemięrzyce Wrzoski.” Ocena wniosku o przyznanie pomocy zakończyła się wynikiem pozytywnym i w maju 2015 została zawarta umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Roboty budowlane rozpoczęto w kwietniu 2015 r., polegały na budowie odcinka sieci wodociągowej Kroczyce, ul. Marianka - Siemięrzyce Wrzoski o łącznej długości 952,5 mb. Na sieci została zabudowana zasuwa odcinająca oraz 5 hydrantów ppoż. nadziemnych. W zakresie prac wykonano również 7 szt. przyłączy o łącznej długości 188 mb. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło maju 2015r.

Zadanie sfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 127 tys. zł , z czego dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych operacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.