Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KROCZYCE

 

 Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu Wykonawcy w lutym 2013 r. podpisano umowę na realizację budowy nowych fragmentów oświetlenia ulicznego w gminie Kroczyce. W ramach umowy zawartej z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia wykonane zostaną roboty budowlane polegające na:

1) budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej i Leśnej w Kroczycach o długości 0,291 km,
2) budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Kroczycach o długości 0,200 km,
3) budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej w m. Kostkowice o długości 0,635 km,
4) budowie oświetlenia ulicznego zasilanego linią kablową niskiego napięcia przy ul. Jarzębinowej w m. Kroczyce o długości trasy 420 m,
5) budowie oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia w m. Siamoszyce o długości 0,260 km,
6) budowie oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia w m. Pradła o długości 0,292 km,
7) budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Zakościele w Kroczycach o długości 0,217 km.

Zakończenie robót budowlanych nastąpiło końcem lipca 2013 r.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk z Zawiercia.
Końcem maja 2013 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, została zawarta kolejna umowa z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. Przedmiotem tego kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Pradłach oraz w Kroczycach przy ulicy Stokrotek. Nadzór nad realizacją tej umowy również sprawuje firma INWEST - SERWIS Krzysztof Popczyk.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.