Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

 

 

W sierpniu 2023r. Gmina Kroczyce ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w ramach programu MALUCH+ 2022-2029.” Inwestycja dotyczy realizacji zadania ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Gmina Kroczyce otrzyma ponad 407 tys. złotych dofinansowania na utworzenie dodatkowych 10 miejsc opieki. Obecnie Gmina jest w trakcie procedowania podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

W ramach realizacji zadania przy gminnym żłobku zostaną wykonane następujące prace:

- budowa nowego placu zabaw na potrzeby dodatkowych 10 miejsc opieki w żłobku na działce 349/2 w Kroczycach przy ul. Kościuszki 29;

- przeniesienie istniejącego placu zabaw przy gminnym żłobku „Bajeczkowo” oraz

- zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie dojścia z kostki brukowej, ogrodzenie placu zabaw, montaż altany oraz zagospodarowanie zieleni.

Termin otwarcia ofert upłynął 23 sierpnia 2023r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Budowlano- Drogowy Adam Trzepizur z siedzibą przy ul. Szkolnej 29A, 42-425 Kroczyce na kwotę 340 402,2 zł brutto. Umowa z Wykonawcą została podpisana 7 września 2023r. Termin realizacji inwestycji wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy. 

Nowoczesne, bezpieczne i dobrze wyposażone żłobki dla dzieci to dobrze wydatkowane środki, które z pewnością się zwrócą, ponieważ to inwestycje w młodych ludzi. Realizacja inwestycji umożliwi także aktywizację zawodową rodziców mieszkających na terenie gminy, w szczególności osób bezrobotnych, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3.

 

 

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.