Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

W sierpniu 2023r. Gmina Kroczyce ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w ramach programu MALUCH+ 2022-2029.” Inwestycja dotyczy realizacji zadania ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Gmina Kroczyce otrzyma ponad 407 tys. złotych dofinansowania na utworzenie dodatkowych 10 miejsc opieki. Obecnie Gmina jest w trakcie procedowania podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

W ramach realizacji zadania przy gminnym żłobku zostaną wykonane następujące prace:

- budowa nowego placu zabaw na potrzeby dodatkowych 10 miejsc opieki w żłobku na działce 349/2 w Kroczycach przy ul. Kościuszki 29;

- przeniesienie istniejącego placu zabaw przy gminnym żłobku „Bajeczkowo” oraz

- zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie dojścia z kostki brukowej, ogrodzenie placu zabaw, montaż altany oraz zagospodarowanie zieleni.

Termin otwarcia ofert upłynął 23 sierpnia 2023r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Budowlano- Drogowy Adam Trzepizur z siedzibą przy ul. Szkolnej 29A, 42-425 Kroczyce na kwotę 320 750,96 zł brutto. Umowa z Wykonawcą została podpisana 7 września 2023r. Termin realizacji inwestycji wynosi tylko 4 miesiące od dnia podpisania umowy. 

Nowoczesne, bezpieczne i dobrze wyposażone żłobki dla dzieci to dobrze wydatkowane środki, które z pewnością się zwrócą, ponieważ to inwestycje w młodych ludzi. Realizacja inwestycji umożliwi także aktywizację zawodową rodziców mieszkających na terenie gminy, w szczególności osób bezrobotnych, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.