Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

W czerwcu 2010r. rozpoczęła się budowa stadionu sportowego w Kroczycach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

 

Informacje o projekcie:
Projekt polegał na budowie stadionu, rozbudowie istniejącego budynku zaplecza sportowego, budowie trybun wraz z dojściami i dojazdami oraz wykonaniu czterotorowej bieżni przy ulicy Partyzantów w miejscowości Kroczyce. Rozbudowano również istniejący budynek zaplecza sportowego, gdzie w dobudownej częsci powstały toalety przystosowane dla osób  niepełnosprawnych.

Wokół boiska zostały wykonane dojścia z kostki brukowej zapewniające możliwości dojścia do budynku zaplecza, boiska, trybun czy terenu rekreacyjno-sportowego w tym możliwość dojścia lub dojazdu osób niepełnosprawnych.

W dniu 2 listopada 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt realizowano w ramach Priorytetu IX „Zdrowie i rekreacja”, działanie 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

Zgodnie z umową Gmina Kroczyce otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 85% wartości kosztow kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 15% kosztów pokryto ze środków własnych Gminy.
Łączny koszt przedsięwzięcia: 2.142.588,84 PLN

Wykonanie zadania ma doprowadzić do rozwiązania zidentyfikowanego problemu kluczowego, a zarazem realizacji celu bezpośredniego w postaci poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy Kroczyce. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 spowoduje oddziaływanie projektu w dłuższej perspektywie czasowej w postaci następujących celów pośrednich: - ułatwienie dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy Kroczyce, - promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, - wzrost aktywności ruchowej osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej, - poprawa warunków przeprowadzenia zająd sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, - zwiększenie ilości imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy, - realizacja założeń strategicznych w narodowych, regionalnych i lokalnych programach rozwoju edukacji i sportu.

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007 – 2013

Beneficjent: Gmina Kroczyce

Nazwa Projektu: Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce

Wartość dofinansowania: 1 821 200,51 PLN

Całkowita wartość projektu: 2.142.588,84 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.