Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2014-2020 » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 » Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV

                         

 

Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,

Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”,

działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”,

Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”

Głównym założeniem projektu jest kontynuacja działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce.

Cel projektu: Wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.

Planowane efekty:

-wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej (etap III) o długości około 1,7 km,

- wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej (etap IV) o długości około 9,7 km,

- wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 329,8 w Kroczycach,

- przebudowanie odcinka wodociągu w Lgotce o długości 284 m.

Wartość projektu: 10 171 952,14 zł - zgodnie z zawartą w dniu 29 sierpnia 2018 r. umową o dofinansowanie.

Wkład funduszy Europejskich:  7 029 397,82 zł - zgodnie z zawartą w dniu 29 sierpnia 2018 r. umową o dofinansowanie.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania

W dniu 29 sierpnia 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

Informacja o podpisanych aneksach do umowy o dofinansowanie zadania

W dniu 20 sierpnia 2019 r. podpisano aneks nr 1 do umowu o dofinasowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce- etap III i IV" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

W dniu 24 stycznia  2020 r. podpisano aneks nr 2 do umowu o dofinasowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce- etap III i IV" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

Zgodnie z zawartą umową i aneksami nr 1 i 2- całkowita wartość projektu wynosi 14 307 975,02 zł.
Dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej wynosi 9 721 526,55 zł.
 

Informacja o zawartych umowach w związku z realizacją projektu

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Kroczyce podpisała umowę na roboty budowlane związane z realizacją zadania  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”.

W dniu 3 października 2018 r. została zawarta z firmą RPM Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Niegolewskich 7 w Lublińcu.

Wartość robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wynosiła 13 969 486,26 zł brutto.

W dniu grudniu 2019 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z dn. 3 października 2018 r. z firmą RPM Spółka Akcyjna, w wyniku którego wzrosła wartość robót budowalnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i wynosi: 14 209 840,52 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych sprawuje wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego inspektor nadzoru inwestorskiego, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk z siedzibą przy ul. Łabędziej 66 w Zawierciu. Umowę, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” zawarto w dniu 28 sierpnia 2018 r. na kwotę 91 800,00 zł brutto.

 

 

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna