Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2014-2020 » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 » Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II

                     http://www.delta.net.pl/media//Przetargi%20UE%20pliki%20do%20pobrania/LOGA%20DOTACJE%20AKTUALNE%20-%20Kopia.jpg

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,

Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”,

działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”,

Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Kroczyce

Cel projektu: Wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.

Głównym założeniem projektu jest kontynuacja działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce.

 

Planowane efekty:

-wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i długości 3 367,60 mb,

- -wybudowanie odcinka kanalizacji tłocznej o średnicy 90 mm i długości 712,20 mb,

- wybudowanie odcinka kanalizacji ciśnieniowej o średnicy  50 mm i długości  60,0 mb,

- - wybudowanie odcinka kanalizacji ciśnieniowej o średnicy  40 mm i długości  132,40 mb,

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych  grawitacyjnych o średnicy 160 mm i długości 839,60 mb,

- wykonanie przepompowni ścieków w ilości 1 szt.,

- wykonanie przydomowych przepompowni w ilości 7 szt.

- wykonanie przyłączy domowych w ilości 135 szt.

 - wykonanie sieci wodociągowej o długości 560 mb,

- wybudowanie przyłączy wodociągowych o długości 309,50 mb.

 

Wartość projektu: zgodnie z zawartą w dniu 10 października 2019 r. umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 8 581 395,35 zł.

Wkład funduszy Europejskich: zgodnie z zawartą w dniu 10 października 2019 r. umową o dofinansowanie kwota dofinansowania wynosi 3 000 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: Zakończenie realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewidziane jest w terminie do dnia 30.09.2021.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania

W dniu 10 października 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna