Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKOWICE

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2014-2020 » Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 » BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKOWICE

           

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): "Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wyniku pozytywnej oceny złożonego przez Gminę Kroczyce wniosku o przyznanie pomocy na zadanie związane z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w dniu  22 listopada 2017 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy.

Tytuł operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice

Całkowita wartość operacji: 3 945 203,34 zł

Przyznana wartość dofinansowania: 1 958 997 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Cel operacji: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Kostkowice celem poprawy warunków życia i wspierania lokalnego rozwoju.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa na roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej operacji.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych był RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.

Nadzór nad realizacją zadania sprawował INWEST - SERWIS Krzysztof Popczyk.

W wyniku realizacji zadania wykonano 5633,19 mb kanalizacji sanitarnej oraz 132 szt. przyłączy.

 

 

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna