Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2014-2020 » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 » Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)

 

Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków

i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,

Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”,

działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”,

Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”

 

Głównym założeniem projektu była budowa systemu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kroczyce; w tym budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostkowicach o przepustowości 300m3/d oraz odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach o łącznej długości  8 760,31 mb.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Kroczyce podpisała dwie umowy na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)”.

W dniu 8 maja 2017 r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z  o.o. z siedzibą przy ulicy Bór 139 w Częstochowie umowa na roboty budowlane, której przedmiotem była: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Kostkowicach”. 

Wartość wykonanych robót budowlanych  wyniosła 5 458 488,91 zł brutto.

Umowa na roboty budowlane, której przedmiotem była: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) została podpisana w dniu 6 czerwca 2017 r. z firmą RPM Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Niegolewskich 7 w Lublińcu.

Wartość wykonanych robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wyniosła 4 333 205,20 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją obu umów na roboty budowlane zawarte w związku z realizacją projektu sprawował wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego inspektor nadzoru inwestorskiego, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk z siedzibą w Zawierciu.

W dniu 1 sierpnia 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja projektu trwała do 10 stycznia 2019 r. a jego całkowita wartość wyniosła 9 885 000,72 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 6 567 933,27 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 27/100).

Na poczet budowy oczyszczalni ścieków w Kostkowicach została przeznaczona kwota w wysokości 271 500,00 zł z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

       

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna