Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Budowa odcinka sieci wodociągowej Kroczyce, ul. Marianka-Siemięrzyce Wrzoski

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2007-2013 » Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 » Budowa odcinka sieci wodociągowej Kroczyce, ul. Marianka-Siemięrzyce Wrzoski

W listopadzie 2014 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pn: Budowa odcinka sieci wodociągowej Kroczyce, ul. Marianka - Siemięrzyce Wrzoski.” Ocena wniosku o przyznanie pomocy zakończyła się wynikiem pozytywnym i w maju 2015 została zawarta umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Roboty budowlane rozpoczęto w kwietniu 2015 r., polegały na budowie odcinka sieci wodociągowej Kroczyce, ul. Marianka - Siemięrzyce Wrzoski o łącznej długości 952,5 mb. Na sieci została zabudowana zasuwa odcinająca oraz 5 hydrantów ppoż. nadziemnych. W zakresie prac wykonano również 7 szt. przyłączy o łącznej długości 188 mb. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło maju 2015r.

Zadanie sfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 127 tys. zł , z czego dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych operacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 
   
 
   
Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna