Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2007-2013 » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 » Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce

W czerwcu 2010r. rozpoczęła się budowa stadionu sportowego w Kroczycach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

 

Informacje o projekcie:

 

Projekt polegał na budowie stadionu, rozbudowie istniejącego budynku zaplecza sportowego, budowie trybun wraz z dojściami i dojazdami oraz wykonaniu czterotorowej bieżni przy ulicy Partyzantów w miejscowości Kroczyce. Rozbudowano również istniejący budynek zaplecza sportowego, gdzie w dobudownej częsci powstały toalety przystosowane dla osób  niepełnosprawnych.
Wokół boiska zostały wykonane dojścia z kostki brukowej zapewniające możliwości dojścia do budynku zaplecza, boiska, trybun czy terenu rekreacyjno-sportowego w tym możliwość dojścia lub dojazdu osób niepełnosprawnych.

W dniu 2 listopada 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt realizowano w ramach Priorytetu IX „Zdrowie i rekreacja”, działanie 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

Zgodnie z umową Gmina Kroczyce otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 85% wartości kosztow kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 15% kosztów pokryto ze środków własnych Gminy.
Łączny koszt przedsięwzięcia: 2.142.588,84 PLN

Wykonanie zadania ma doprowadzić do rozwiązania zidentyfikowanego problemu kluczowego, a zarazem realizacji celu bezpośredniego w postaci poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy Kroczyce. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 spowoduje oddziaływanie projektu w dłuższej perspektywie czasowej w postaci następujących celów pośrednich: - ułatwienie dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy Kroczyce, - promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, - wzrost aktywności ruchowej osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej, - poprawa warunków przeprowadzenia zająd sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, - zwiększenie ilości imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy, - realizacja założeń strategicznych w narodowych, regionalnych i lokalnych programach rozwoju edukacji i sportu.

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007 – 2013

Beneficjent: Gmina Kroczyce

Nazwa Projektu: Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce

Wartość dofinansowania: 1 821 200,51 PLN

Całkowita wartość projektu: 2.142.588,84 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna