Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

CEL PROJEKTU:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

 

Zadaniem projektu jest:

  • ​Zwiększenie poziomu cyfryzacji Urzędu Gmin Kroczyce oraz jednostek im podległych.
  • Doposażenie w sprzęt, osprzęt i specjalistyczne oprogramowanie IT - niezbędnych do realizacji e-usług, pracy zdalnej i ogólnych usprawnień w zakresie automatyzacji pracy.
  • Edukacja pracowników samorządowych w gminie w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zapewnienie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kroczycach poprzez analizę stanu i pozyskanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Grantobiorca – Gmina Kroczyce zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu zobowiązana jest do utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 187170,00 PLN

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 187170 PLN

Projekt finansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Ze środków instrumentu REACT-EU w ramach POPC realizowane są działania przeciwdziałające negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.