Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

Tytuł projektu: Ekoenergia - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie Kroczyce

Beneficjent: Gmina Kroczyce

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (instalacje prosumenckie z możliwością oddawania energii do sieci i uzyskania opustów w cenie energii) w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kroczyce.

 

Celem głównymprojektu jest:Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kroczyce

Cele ogólne:

-wzrost komfortu życia w budynkach mieszkalnych objętych projektem

-wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska

 

Planowane efekty

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcja zużycia energii finalnej,

- neutralny wpływ działań JST na emisję gazów cieplarnianych,

- wykorzystanie technicznego potencjału energii odnawialnej na terenie Gminy,

- zapewnienie dobrej jakości powietrza,

- zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.

 

W wyniku realizacji projektu zainstalowanych będzie 517 szt. instalacji.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

Okres realizacji: 2022 r./2023 r.

Wydatki Kwalifikowane - 7 998 125,00 zł Brutto

Wnioskowane Dofinansowanie - 7 598 218,75 zł Brutto

______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla uczestników projektu grantowego pn.:

„Ekoenergia- montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie Kroczyce”

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: „Ekoenergia - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie Kroczyce”

oraz zawartymi umowami o powierzenie grantu informujemy, że:

 z dniem 28.12.2023 roku rozpoczął się okres trwałości projektu

i będzie on obowiązywał do dnia 28.12.2028 roku.

 

Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie instalację fotowoltaiczną dofinansowaną w ramach projektu oraz przestrzegać i wypełniać postanowienia zawartych umów o powierzenie grantu.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem ds. Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji tel. 343152150 do 5 wew. 39,

e-mail: fotowoltaika@kroczyce.pl

 

 

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.