Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

Pod tą wiele mówiącą nazwą kryje się projekt dający szanse lepszego rozwoju naszym przedszkolakom. Możliwe to jest dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

 

Głównym założeniem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla grupy  dzieci z Gminy Kroczyce wraz z wyposażeniem sali i zakupem tzw. "małpiego gaju". W ramach projektu planuje się również budowę nowego atrakcyjnego placu zabaw.

Nowy oddział powstał w funkcjonującym obecnie budynku Przedszkola Publicznego w pomieszczeniu przeznaczonym do tej pory pod gminną bibliotekę. Zaplanowano rozszerzenie oferty kroczyckiej placówki wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Wsparciem zostaną objęte także przedszkolaki, które już uczęszczają do przedszkola, a poprzez kursy/warsztaty doskonalące, wsparcie otrzymają nauczyciele z przedmiotowej placówki, którzy dzięki podnoszeniu kwalifikacje jeszcze lepiej będą mogli zajmować się naszymi pociechami.

 

Całkowita wartość projektu: 355 084,90 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 301 822,16 zł

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.