Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat!

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2014-2020 » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 » Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat!

 

Pod tą wiele mówiącą nazwą kryje się projekt dający szanse lepszego rozwoju naszym przedszkolakom. Możliwe to jest dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

 

Głównym założeniem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla grupy  dzieci z Gminy Kroczyce wraz z wyposażeniem sali i zakupem tzw. "małpiego gaju". W ramach projektu planuje się również budowę nowego atrakcyjnego placu zabaw.

Nowy oddział powstał w funkcjonującym obecnie budynku Przedszkola Publicznego w pomieszczeniu przeznaczonym do tej pory pod gminną bibliotekę. Zaplanowano rozszerzenie oferty kroczyckiej placówki wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Wsparciem zostaną objęte także przedszkolaki, które już uczęszczają do przedszkola, a poprzez kursy/warsztaty doskonalące, wsparcie otrzymają nauczyciele z przedmiotowej placówki, którzy dzięki podnoszeniu kwalifikacje jeszcze lepiej będą mogli zajmować się naszymi pociechami.

 

Całkowita wartość projektu: 355 084,90 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 301 822,16 zł
Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna