Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

KOLEKTORY SŁONECZNE

Strona główna » KOLEKTORY SŁONECZNE

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 
Szanowni Państwo!

Przypominamy Państwu, że od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42 – 425 Kroczyce.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy  Kroczyce, możliwy jest pod adresem email: iod@kroczyce.pl .  Można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas, Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,b ,c, d, ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celu:

X       realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”  w szczególności udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu wskaźników, kontroli, audytu, sprawozdawczości.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;             
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Kroczyce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kroczyce (w tym przypadku Inergis S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-200 Częstochowa).

 1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą  do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, jednak nie krócej niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo:       
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
 7. Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny z uwagi na wykonanie umów, realizację projektu.

 

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna