Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż kolektorów słonecznych

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2007-2013 » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 » Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż kolektorów słonecznych

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych

 W czerwcu 2011 r. Gmina Kroczyce złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 648 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kroczyce celem obniżenia kosztów podgrzewania wody i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Pod koniec 2011 r., decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, projekt uzyskał dofinansowanie.
Po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłoniony został Wykonawca, któremu powierzono wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z montażem instalacji solarnej – firma WACHELKA „INERGIS” s.a. z Częstochowy.
Nadzór nad wykonaniem robót instalacyjnych pełnił Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz z Częstochowy.
 
Na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu, zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w sierpniu 2012 r. , gmina - jako beneficjent projektu - pozyskała dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.
 
Zakończenie robót montażowych nastąpiło końcem lipca 2013 r.
 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zrealizowany został projekt, umożliwiający racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a ponadto korzystnie wpływający na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
 
 
 
 
 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007 – 2013

Beneficjent: Gmina Kroczyce

Nazwa Projektu: "Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż kolektorów słonecznych"

Wartość dofinansowania: 7 123 100,43 zł

Całkowita wartość projektu:  9 091 666,64 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela Referat
Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Gminy Kroczyce


Tel. 034 315 21 50 do 55 wew. 25

e-mail: zp@kroczyce.pl, zp2@kroczyce.pl

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna