Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

„Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główny cel jest zbieżny z priorytetowym celem Programu ochrony powietrza tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa. Istotną częścią projektu jest też podniesienie poziomu wiedzy w różnych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz działań zapobiegawczych.

Główne kierunki projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” to m.in.:

  • stworzenie systemu wsparcia doradczego (eko-doradcy),
  • ograniczenie emisji transportowej,
  • koncepcje zwiększenia obszarów zieleni,
  • przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy,
  • modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej,
  • utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańca,
  • skoordynowanie wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na rzecz poprawy jakości powietrza.

W zawiązku z tym, iż Gmina Kroczyce przystąpiła do projektu Life „Śląskie. Przywracamy Błękit”- został zatrudniony Ekodoradca- system wsparcia doradczego.

Głównym zadaniem Ekodoradcy jest:

 - wdrażanie Uchwały Antysmogowej,

-  udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia, oraz pomoc w wypełnianiu   wniosków,

- lokalne działania informacyjne,

- pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę źródła ciepła,

- prowadzenie edukacji mieszkańców na w zakresie poprawy jakości powietrza

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.