Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Program „Moje Ciepło” dla nowych budynków.

Głównym założeniem rozpoczętego 29 kwietnia 2022 r. programu moje ciepło jest “wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”. Na ten cel przeznaczono aż 600 mld PLN. Do końca 2026 r. lub do wyczerpania środków beneficjenci będą mogli składać deklaracje o współfinansowanie.

Jak już wspomniano, sam budynek musi spełniać dokładne wymagania określone przez organizatorów? Musi być to nowo wybudowany obiekt, którego zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie nie złożono wcześniej, niż 1 stycznia 2021 r. Dotacja dotyczy również domów, których wciąż nie oddano do użytku lub których budowa dopiero się rozpocznie.

 

Rodzaje przedsięwzięć

Za przedsięwzięcie kwalifikujące się do wzięcia udziału w programie uznaje się inwestycje polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła powietrznych i gruntowych.

Należy jednak pamiętać, że w ramach jednego obiektu można zgłosić tylko jedno z poniższych działań. Wymieniono wśród nich zakup oraz montaż wraz z potrzebnym osprzętem:

  • Gruntowych pomp ciepła w tym: pompy ciepła grunt-woda, woda-woda, zbiornikiem akumulacyjnym tudzież buforowym, zasobnikiem ciepłej wody użytkowej,
  • Pompy ciepła typu powietrze-powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek),
  • Pompy ciepła typu powietrze-woda wraz z zbiornikiem akumulacyjnym lub buforowym oraz zasobnikiem c.w.u.
  • Beneficjent nie może eksploatować pompy ciepła w innej, niż wspomnianej lokalizacji przez okres minimum 5 lat od otrzymania środków. Warunkiem, który musi spełniać budynek, jest wspomniane już spełnianie nowych standardów budownictwa. Ponieważ wymóg jest bardzo precyzyjny, przytaczamy dokładny cytat z regulaminu:
  • warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:
  • A) maksymalnie 63 kWh /(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku;
  • B) maksymalnie 55 kWh /(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.”

 

Kto może być beneficjentem?

Program kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nowego domu jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być osobą wskazaną w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu samej budowy. Powinien być również nabywcą, co dokumentować ma faktura lub równorzędny dokument księgowy. W przypadku niespełnienia tego warunku, należy złożyć stosowne wyjaśnienie.

Jak już wspomniano, sam budynek musi spełniać dokładne wymagania określone przez organizatorów? Zgodnie z regulaminem, “przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku, którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • Nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333, z późn. Zm.) albo
  • Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 

Forma dofinansowania

Dofinansowanie przyznaje się w formie dotacji do 30% albo do 45% (dla posiadaczy karty dużej rodziny). Dla pomp ciepła powietrze-woda dotacja wynosi do 7 000 PLN na jedną inwestycję. Dla pomp gruntowych mowa tu o kwocie do 21 000 PLN.

 

 

Nabór wniosków w programie odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD (generator wniosków o dofinansowanie),

 dostępny pod adresem https: //gwd.Nfosigw.Gov.Pl

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.