Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

 

 

Gmina Kroczyce w ramach programu „Maluch + 2022-2029 otrzymała dofinansowanie dla żłobka w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Cel projektu: utworzenie 10 dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w istniejącym już na terenie Gminy Kroczyce Gminnym Żłobku „Bajeczkowo” w  Kroczycach, zlokalizowanym w budynku przy ul. Kościuszki 29 w Kroczycach.

W celu dostosowania żłobka do zwiększenia ilości miejsc zrealizowano między innymi:

  • prace remontowe, które pozwoliły na powiększenie powierzchni sali żłobka w celu przyjęcia dodatkowych dzieci. 
  • budowę nowego placu zabaw na potrzeby dodatkowych 10 miejsc opieki w żłobku na działce 349/2 w Kroczycach przy ul. Kościuszki 29 oraz zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie dojścia z kostki brukowej, ogrodzenie placu zabaw, montaż altany oraz zagospodarowanie zieleni.
  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
    W tym zakup i montaż tablicy interaktywnej oraz innowacyjnego urządzenia edukacyjnego: podłogi interaktywnej, która wspiera rozwój intelektualny i ruchowy dzieci. Zawiera szereg aplikacji edukacyjnych dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych dziecka na danym etapie rozwoju.
  • zakup wyposażenia niezbędnego do opieki z przeznaczeniem dla nowych miejsc, takich jak: meble, szafki, leżaczki, wyposażenie kuchenne, zabawki dostawane do wieku użytkowników i wpływające pozytywnie na rozwój maluchów czy wyposażenie sanitarne np. pralka, suszarka, oczyszczacz powietrza i klimatyzator.

Rezultat projektu:

Dzięki projektowi nastąpił wzrost dostępności miejsc opieki,  który przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki.

Wartość całkowita zadania: 483 047,00 zł

Wartość dofinansowania: 407 005,01 zł

W tym:

Środki KPO (Sfinansowane przez Unię Europejską NextGeneration EU : 358 620,00 zł

Środki budżetu państwa: 48 385,01 zł

Środki własne: 76 890,69 zł

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.