Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Zadanie zrealizowane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach z udziałem środków unijnych w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy UE została podpisana w maju 2015 roku. Zgodnie z umowa Gmina Kroczyce otrzyma unijne wsparcie finansowe do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Przedsięwzięcie polegalo m. in. na następujących zadaniach:

1) modernizację pomieszczenia krat polegającą na demontażu istniejącej kraty workowej i zastąpienie jej sitem kanałowym; opróżnieniu i oczyszczeniu zbiornika przepompowni wraz z wymianą 2-ch pomp oraz demontażu i ponownym montażu pomostów i barierek ochronnych,

2) modernizację pomieszczenia sterowania i pompowania ścieków.

3) zakup samochodu asenizacyjnego.

Zadanie zakończone zostało w czerwcu 2015r.

Wydatki całkowite wyniosły: 870 987,60 zł

Wartość dofinansowania: 531 090,00 zł

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.