Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siamoszycach wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2007-2013 » Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 » Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siamoszycach wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego

Zadanie zrealizowane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach z udziałem środków unijnych w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy UE została podpisana w maju 2015 roku. Zgodnie z umowa Gmina Kroczyce otrzyma unijne wsparcie finansowe do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Przedsięwzięcie polegalo m. in. na następujących zadaniach:

1) modernizację pomieszczenia krat polegającą na demontażu istniejącej kraty workowej i zastąpienie jej sitem kanałowym; opróżnieniu i oczyszczeniu zbiornika przepompowni wraz z wymianą 2-ch pomp oraz demontażu i ponownym montażu pomostów i barierek ochronnych,

2) modernizację pomieszczenia sterowania i pompowania ścieków.

3) zakup samochodu asenizacyjnego.

Zadanie zakończone zostało w czerwcu 2015r.

Wydatki całkowite wyniosły: 870 987,60 zł

Wartość dofinansowania: 531 090,00 zł

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna