Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

„Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno – rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach”
 
 Uchwałą nr 1075/256/IV/2013 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał kolejne projekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne RPO WSL na lata 2007 – 2013.
Wśród wybranych projektów znalazł się projekt Gminy Kroczyce pn.: Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno - rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach.
 
Cel projektu: stworzenie/zmodernizowanie infrastruktury okołoturystycznej, która umożliwi organizację imprez kulturalno-sportowych dla szerokiego grona odbiorców tym w szczególności turystów, produktywne spędzanie czasu wolnego turystów na terenie gminy przy wykorzystaniu infrastruktury rekreacyjnej i około turystycznej oraz ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe.
W ramach przedmiotowego projektu, ze względu na zróżnicowaną funkcjonalność oraz lokalizację infrastruktury objętej zamierzeniem inwestycyjnym, wydzielone zostały 4 komponenty:
 
Komponent I
Komponent  I zakłada wykonanie kompleksowego remontu infrastruktury amfiteatru w Kroczycach, polegającego między innymi na remoncie elewacji i dachu sceny oraz remoncie sanitariatów. Ponadto w ramach projektu wykonane zostanie uszczelnienie zbiornika wodnego, bezpośrednio sąsiadującego z infrastrukturą amfiteatru.
 
Komponent II
W ramach komponentu II w Kroczycach „na Mariance” powstał skatepark, plac zabaw oraz plac treningowy, czyli siłownia na wolnym powietrzu. Uzupełnieniem tej infrastruktury są zadaszone punkty wypoczynkowe (altany), przeznaczone do spożywania posiłków i odpoczynku oraz wydzielone miejsce do grillowania. Na terenie strefy kulturalno – rekreacyjnej wybudowane zostały ciągi komunikacyjne, umożliwiające poruszanie się po obiekcie a także parking dla 9 samochodów, wybudowany z myślą o zmotoryzowanych użytkownikach tej infrastruktury.
 
Komponent III
W ramach komponentu III w Pradłach został wybudowany plac zabaw, wyposażony nie tylko w urządzenia przeznaczone do zabawy, ale i ławki piknikowe oraz utwardzone miejsce przeznaczone do grillowania.
 
Komponent IV
Dla usprawnienia obsługi ruchu turystycznego i zwiększenia bezpieczeństwa natury komunikacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej dymarki, stanowiącej pozostałość po funkcjonującej w XVII i XVIII wieku na tym terenie Kuźnicy Pradelnej oraz w niewielkiej odległości od placu zabaw, został wybudowany parking samochodowy, przeznaczony dla 6 samochodów (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej).
 

Projekt został zakończony w III kwartale 2013 r.

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007 – 2013

Beneficjent: Gmina Kroczyce

Nazwa Projektu: "Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach"

Wartość dofinansowania: 908 364,11 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 136 417,83 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 
Dodatkowych informacji na temat projektu udzieli Państwu
 Referat Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Gminy Kroczyce
Tel. 034 315 21 50 do 55 wew. 25
 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.