Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

Zadanie pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce" dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Wysokość promesy przyznanej dla Gminy Kroczyce wynosi: 4.673.814,46 PLN

Zadanie jest dofinansowane w ramach II Naboru Polskiego Ładu.

Przedmiotem w/w zadania jest przebudowa istniejących dróg w miejscowościach: Lgota Murowana, Kostkowice oraz odcinek drogi łączący Dobrogoszczyce z Bliżycami.

Łączna długość wskazanych do przebudowy dróg to ok. 3 km.

Przedmiotem zamówienia objęta jest:

  1. Przebudowa drogi w Lgocie Murowanej na działce nr 655 o długości 605 mb;

  2. Przebudowa drogi w Lgocie Murowanej na działce nr 683 o długości 508,1 mb;

  3. Przebudowa dróg w Kostkowicach o długości 859,50 mb;

  4. Przebudowa drogi w Dobrogoszczycach - odcinek drogi łączący Dobrogoszczyce i Bliżyce o długości 967,6 m.

Zamówienie obejmuje także budowę niezbędnego oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejących dróg ścieżek rowerowych w miejscowościach: Kostkowice przy ul. Leśnej; Gołuchowice; Kroczyce i Podlesice (od ul. Żareckiej w Kroczycach do Jaskini Głębokiej w Podlesicach); w Podlesicach przy ul. Kajetanówka; w Przyłubsku do zbiorników wodnych oraz przy ul. Spacerowej; w Dobrogoszczycach przy drodze zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 110 i 246; w Piasecznie przy drogach zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 136 oraz 81.

Procedura udzielenia zamówienia publicznego została przeprowadzona w I kwartale 2023 r., . Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w II kwartale 2023r. Wykonawcą zadania jest firma firma Tranzit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sidzibą w Lubachowie. Wartość przewidzianych do wykonania prac opiewa na kwotę 4 919 804,69 zł brutto.

Nadzór nad inwestycją sprawuje INWEST- SERWIS Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie

Wartość nadzoru: 38 000,00 zł brutto

 

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.