Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

„Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (2022/2024)

 

Polski Ład, to rządowy program rozwoju, który ma na celu przede wszystkim wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. 

W 2021 roku w pierwszym naborze do Polskiego Ładu Gmina Kroczyce aplikowała o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Gmina otrzymała promesę na kwotę 5 000 000,00 złotych na realizację zadania.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacja na podstawie tychże dokumentacji robót budowlanych dla zadania polegającego na przebudowie infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kilku miejscowościach Gminy Kroczyce (Pradła, Przyłubsko, Siamoszyce) oraz budową nowego odcinka wodociągu w m. Pradła. Powyższe zadanie ma na celu poprawę układu komunikacyjnego dróg w miejscowościach Pradła, Siamoszyce i Przyłubsko w Gminie Kroczyce poprzez przebudowę infrastruktury drogowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej. W ramach przedmiotowego zamówienia została przewidziana:

1) W miejscowości Pradła: - Przebudowa drogi na odcinku od drogi krajowej DK 78 do granicy działki nr 433/2 - przebudowa drogi o długości L = 88,20m i szerokości 3,5m (powierzchnia F = 308,7m2) – wg PFU zadanie 1; - Przebudowa drogi na odcinku od drogi krajowej DK 78 do granicy działki nr 578/15 – przebudowa drogi o długości L = 423,5 m i szerokości 4,5m (powierzchnia F = 2237,0m2) – wg PFU zadanie 2; - Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do granicy działki nr 1696 – przebudowa drogi o długości L = 502 m i szerokości 3,0-4,5m (powierzchnia F= 2002,2m2)–– wg PFU zadanie 3; - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Dolnej do rejonu działki nr 1682/5 – przebudowa drogi o długości L = 81,8m i szerokości 3,0m (powierzchnia F = 245,4 m2) – wg PFU zadanie 8.

2) W miejscowości Przyłubsko: Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od granicy z działką nr 491 ul. Spacerowej do końca działki nr 521 w ul. Jesionowej (ul. Jurajska i ul. Jesionowa – przebudowa dróg o długości L = 674,7m i szerokości 3,0-6,0m (powierzchnia F = 3200,0m2) – wg PFU zadanie 4.

3) W miejscowości Siamoszyce: - Przebudowa ul. Edukacyjnej – przebudowa drogi o długości L = 1269,44m i szerokości 5,0m (powierzchnia F = 6347,20m2) – wg PFU zadanie 5; - Przebudowa ul. Młyńskiej – przebudowa drogi o długości L = 1143,48m i szerokości 4,0- 4,5m (powierzchnia F = 4702,07m2) – wg PFU zadanie 6; - Przebudowa ul. Słonecznej – przebudowa dróg o długości L = 866,88m i szerokości 4,5m (powierzchnia F = 3900,96m2) – wg PFU zadanie 7. Całkowita długość przebudowywanych dróg wynosi: 5,05 km Całkowita powierzchnia przebudowywanych dróg wynosi: 22 943,53 m2.

Wykonawcą zadania został:  Tranzit Spółka z o.o., Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew

Wartość zadania: 5 264 400,00 zł

Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 30 czerwca 2022 r.

Nadzór nad inwestycją sprawuje: Biuro Obsługi Budownictwa mgr inż. Adam Głąb z siedzibą w Gieble

Wartość nadzoru: 31 980,00 zł brutto

Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 30 grudnia 2024r.

 

Droga w trakcie przebudowy:

ul. Słoneczna, Siamoszyce

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.